Rodo

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - więcej informacji

Klauzula informacyjna dla osób na umowach c-p - więcej informacji

Klauzula informacyjna dla osób w rejestrze korespondencji - więcej informacji

Klauzula informacyjna dla pacjentów - więcej informacji

Klauzula informacyjna dla pracowników - więcej informacji

Klauzula informacyjna FB - więcej informacji

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny - więcej informacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej - więcej informacji

 

Inspektor Ochrony Danych
Adriana Mazurkiewicz-Fornalik
tel. 77 45 20796
e-mail: iod@wcm.opole.pl